A Periszkóp Média- és Piackutató Kft. fő profilja a médiaelemzés, valamint a piac- és közvélemény-kutatás.

Köszöntjük weboldalunkon!

Kutatási módszereink

A médiakutatásaink
a kommunikációs folyamat egészét, a médiaüzenetek jellemzőit és azok hatását, hatékonyságát vizsgálják. Tartalomelemzési módszerünk a médiumok üzeneteinek jellemzésére használható, a kommunikáció inputjaként felfogható médiaüzeneteket mint tartalmi és mennyiségi jellemzőt írja el. 

Leggyakrabban
- intézmények, személyek médiaábrázolásának számszerű jellemzőit, 
- kommunikációs kampányok érvrendszerének bemutatását, 
- műsorfolyamok összehasonlító-elemzését végezzük el. 
A médiaüzenetek hatását a közönségkutatások, PR- és reklámkampányok hatékonyságát vizsgálja. Ezek a felmérések a célcsoport/közönség jellemzőinek, véleményének megismerésére alkalmasak.

A személyes kérdőíves felmérések
a kutatás témájáról számszerű adatokat szolgáltatnak, részletes, pontos mérést tesznek lehetővé, kalkulálható hibahatár mellett. A vizsgálati módszer a lakossági és vállalati, intézményi vélemények feltárására egyaránt alkalmas, könnyen összekapcsolható áruminták, tesztanyagok bemutatásával.Az eredmények hitelességét a pontos kérdésfeltevés is biztosítja, ezért az egyes kérdésköröket több szempontból is megközelítjük, ellenőrző kérdések alkalmazásával biztosítjuk a válaszadói automatizmusok kiszűrését.

A telefonos kérdőíves felmérések
a véleménykutatások egyik leggyorsabb adatfelvételi módszere, amely a lakossági és vállalati, intézményi vélemények megismerésére egyaránt alkalmas. E módszer pontos, de korlátozottan részletes mérést tesz lehetővé, és elsősorban rövidebb kérdéscsoportok vizsgálatára alkalmas. Ez az adatfelvételi technika szondavizsgálatok mellett, a nyomonkövető (tracking) felmérések esetében is jól alkalmazható.

Az internetes önkitöltős kérdőíves vizsgálat
modern, gyors és költséghatékony adatfelvételi metódus, azonban a hiteles eredmények különleges minta-összeállítási eljárásokat igényelnek. Az adatfelvétel során vizuális segédanyag (film, kép, koncepció stb.) segítheti a kérdések megválaszolását. A módszer érzékenyebb témában is statisztikailag elegendő számú választ hozhat.

A fókuszcsoportos vizsgálatok
elsősorban a vélemények kialakulásának okait tárják fel. E vizsgálati forma egyik legfontosabb előnye, hogy megadja az álláspontok ütköztetésének lehetőségét. A valós eredmények felszínre kerülését szituációs kísérletek alkalmazásával segítjük. 
A módszer további előnye, hogy a Megrendelő figyelemmel kísérheti a vizsgálat adatfelvételi szakaszát, szükség esetén módosíthatja a beszélgetések menetét. Jól alkalmazható termékminták, reklámstimulusok tesztelésére, mennyiségi vizsgálatok előkészítésére.

A szakértői mélyinterjúk
legfontosabb előnye, hogy lehetőséget nyújtanak a vélemények befolyásolástól mentes, részletes megismerésére, valamint a válaszadó időbeosztásához, verbális képességéhez rugalmasan alkalmazkodnak. A vizsgálati módszer különösen alkalmas diszkrét, bizalmas légkört igénylő témakörök vizsgálatára, emellett lehetőséget ad termékminták, reklámstimulusok tesztelésére, mennyiségi vizsgálatok előkészítésére.

A próbavásárlás vizsgálatok
alkalmával munkatársaink – kilétüket eltitkolva – vásárlási szituációt modelleznek. A módszer lehetőséget ad a saját, illetve konkurens ügyfélszolgálat színvonalának tesztelésére. 

Az in hall-tesztek
alkalmával a termékek tesztelését és a termékekre vonatkozó vélemények felmérését egyidejűleg végezzük. Ez a kutatási technika kiválóan alkalmas konkurenciavizsgálatok elvégzésére.
Az in hall-tesztek során az interjúalanyokat szűrőkérdőívek alapján választjuk ki, a vizsgálat hatékonyságát pedig termékminták, audiovizuális eszközök alkalmazásával növeljük.

Az áruházi megszólítások
egyes terméktípusok gyorstesztelésére szolgálnak, jól összekapcsolhatóak PR- és reklámakciókkal. A kérdezettek kiválasztása szűrőkérdőívek alkalmazásával történik.

A vizsgálat több mint adatszolgáltatás

elolvasom

Mit jelent számunkra az ügyfélcentrikus megközelítés

elolvasom

Szolgáltatásaink

elolvasom

„A tökéletesség iránti igyekezet
az egyetlen valódi elégedettség.”
Sri Chinmoy

kapcsolatok

© Periszkóp média- és piackutató Kft.